Làm trần thạch cao tại Hà Nội

Các công trình sơn, trần thạch cao T&Đ Việt Nam đã thi công tại Hà Nội